Ke stažení

V případě zájmu o poskytnutí služby v Domově se zvláštním režimem Pomocné ruce vyplňte žádost a doložte aktuální vyjádření lékaře. Obojí doručte na adresu domova (poštou, osobně nebo naskenované emailem). Přijetí žádosti potvrdíme telefonicky nebo emailem. Nebude-li aktuálně volné místo, žádost zařadíme do pořadníku čekatelů a budeme Vás o tom informovat telefonicky nebo emailem. V případě dotazů nebo zájmu o prohlídku domova kontaktujte sociální pracovnici ne tel.čísle 731 617 528.

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ doc

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ pdf

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE doc

DOMÁCÍ ŘÁD pdf