top of page

Cílová skupina

Cílovou skupinou Domova se zvláštním režimem Pomocné ruce jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se převážně o osoby postižené demencí (všechny typy demencí) nebo s onemocněním mozku.

Věková struktura:

  • dospělí 27 – 64 let

  • mladší senioři 65 – 79 let

  • starší senioři nad 80 let

 

Službu neposkytujeme osobám:

  • které ze zdravotních důvodů vyžadují trvalou a intenzivní lékařskou péči

  • které trpí akutní infekční chorobou

  • které jsou na základě lékařské zprávy závislé na alkoholu, návykových a omamných látkách

  • které chtějí svým pobytem v zařízení řešit pouze bytovou situaci svou nebo svých blízkých

bottom of page