top of page
Slider_ruce.jpg

Poděkování

S blížícím se koncem roku bychom rádi touto cestou poděkovali všem, kterým se podařilo v roce 2023 vykouzlit úsměvy na tvářích našim klientům, ať už svojí přítomností, nezištnými dary nebo pořádáním různých kulturních akcí.

Velké poděkování patří neziskovým organizacím za celoroční spolupráci:

Adra,

Dnes pomáhám,

Mise naděje.

Dále bychom rádi poděkovali

pedagogickému sboru a dětem z MŠ Tuřany - Dvorska,

paní Vilmě Novotné a jejím žákům,

panu Balášovi a skupině The Olympionic,

skupině Magic melody,

panu Vymazalovi,

panu Oldřichu Hudečkovi s "dcérečkami" z obce Prace a mnoho dalším za nezištné dary a pomoc.

Všem mnohokrát děkujeme za Vaši podporu, pomoc a hlavně šíření radosti. Děkujeme že jste, a že pomáháte.

Z celého srdce všem přejeme v novém roce hodně štěstí, vnitřní pohody, radosti a především pevné zdraví...

Domov se zvláštním režimem Pomocné ruce

Naše zařízení je registrováno jako sociální služba dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Posláním Domova se zvláštním režimem  Pomocné ruce, Zapletalova 25, Brno-Dvorska, je poskytnout podporu a pomoc osobám s chronickým duševním onemocněním, s cílem umožnit jim důstojně dožít a zachovat si soběstačnost v co nejvyšší míře. Naše motto je: “S láskou a úsměvem”.

Cílem služby je:

 • umožnění důstojného dožití obyvatel domova (dožít svůj život v bezpečí, nebýt sám, mít naplněny základní biologické potřeby, neztratit kontakty se svými blízkými, necítit se na obtíž)

 • zachování soběstačnosti obyvatel domova po co nejdelší možnou dobu - v péči o sebe, v základních denních činnostech

Základní zásady poskytování sociální služby:

 • individuální přístup

 • důstojné zacházení

 • rovný přístup

Kapacita Domova se zvláštním režimem Pomocné ruce je 31 klientů. Parkování je možné v areálu domova.

Komplex poskytovaných služeb zahrnuje:

 • ubytování – k dispozici jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje

 • celodenní stravování

 • pomoc při osobní hygieně

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • sociálně terapeutické činnosti

 • aktivizační činnosti

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

 • úklid a praní prádla

 • ošetřovatelská a zdravotní péče

 • lékařská péče – zajištěna externím praktickým lékařem, psychiatrem a neurologem

Kontakty:

Adresa:
Zapletalova 34/25
620 00 Brno

Ředitelka:
Jachimiaková Lenka
Tel: +420 728 063 732

Kontaktní osoby:
Matulová Pavlína, DiS., sociální pracovnice:
Tel: +420 731 617 528
E-mail: socialni.dvorska@seznam.cz

Mgr. Danadaki Ivana, MBA, vedoucí zdravotnického úseku:
Tel: +420 732 922 799
E-mail: sestra.dvorska@seznam.cz

Služba 24 hodin: +420 603 321 307

E-mail: domovproseniory-brno@seznam.cz

Dopravní dostupnost Domova Pomocné ruce:

Pro dopravu s využitím MHD:

Autobusová linka č. 48 ze zastávky Úzká

Název zastávky: VLČKOVA

bottom of page