Cílová skupina

Posted by on Srp 22, 2016 in Nezařazené | 0 comments

Cílová skupina

Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se převážně o osoby postižené demencí (všechny typy) nebo s onemocněním mozku.

 

 Věková struktura:

- dospělí 27 – 64 let

- mladší senioři 65 – 79 let

- starší senioři nad 80 let

 

Službu neposkytujeme osobám

 

  • které ze zdravotních důvodů vyžadují trvalou a intenzivní lékařskou péči
  • které trpí akutní infekční chorobou
  • které jsou na základě lékařské zprávy závislé na alkoholu, návykových a omamných látkách
  • které chtějí svým pobytem v zařízení řešit pouze bytovou situaci svou nebo svých blízkých