Dokumenty ke stažení

V případě zájmu o poskytnutí služby v Domově se zvláštním režimem Pomocné ruce vyplňte žádost a doložte aktuální vyjádření lékaře. Obojí doručte na adresu domova (emailem, poštou nebo osobně). Přijetí žádosti potvrdíme telefonicky nebo emailem. Nebude-li aktuálně volné místo, žádost zařadíme do pořadníku čekatelů a budeme Vás o tom informovat. V případě dotazů nebo zájmu o prohlídku domova kontaktujte sociální pracovnici ne tel.čísle 731 617 528 nebo emailem: socialni.dvorska@seznam.cz.

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Vyjádření lékaře

DOMÁCÍ ŘÁD