Cílová skupina

Cílová skupina

Cílovou skupinou Domova se zvláštním režimem Pomocné ruce jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  Jedná se převážně o osoby postižené demencí (všechny typy demencí) nebo s onemocněním mozku.

Věková struktura:

  •  dospělí 27 – 64 let
  •  mladší senioři 65 – 79 let
  •  starší senioři nad 80 let 

Službu neposkytujeme osobám 

  • které ze zdravotních důvodů vyžadují trvalou a intenzivní lékařskou péči
  • které trpí akutní infekční chorobou
  • které jsou na základě lékařské zprávy závislé na alkoholu, návykových a omamných látkách
  • které chtějí svým pobytem v zařízení řešit pouze bytovou situaci svou nebo svých blízkých