Ceník

Celková úhrada za ubytování a stravu činí 380,- Kč denně x počet dní v příslušném měsíci.

V ceně ubytování jsou zahrnuty náklady na topení, spotřebu elektřiny a vody, úklid, praní a žehlení ložního a osobního prádla.

Příspěvek na péči se do úhrady za stravu a ubytování nezapočítává. Příspěvek na péči v plné výši náleží poskytovateli pomoci, kterým je v tomto případě Domov se zvláštním režimem Pomocné ruce.