Pomocné ruce – Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Pomocné ruce

 

Naše zařízení je registrováno jako sociální služba dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Posláním Domova se zvláštním režimem  Pomocné ruce, Zapletalova 25, Brno-Dvorska, je poskytnout podporu a pomoc osobám s chronickým duševním onemocněním, s cílem umožnit jim důstojně dožít a zachovat si soběstačnost v co nejvyšší míře. Naše motto je: “S láskou a úsměvem”.

Cílem služby je:

 • umožnění důstojného dožití obyvatel domova (dožít svůj život v bezpečí, nebýt sám, mít naplněny základní biologické potřeby, neztratit kontakty se svými blízkými, necítit se na obtíž)
 • zachování soběstačnosti obyvatel domova po co nejdelší možnou dobu - v péči o sebe, v základních denních činnostech

Základní zásady poskytování sociální služby:

 • individuální přístup
 • důstojné zacházení
 • rovný přístup

Kapacita Domova se zvláštním režimem Pomocné ruce je 31 klientů. Parkování je možné v areálu domova.

Komplex poskytovaných služeb zahrnuje:

 • ubytování – k dispozici jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje
 • celodenní stravování
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • úklid a praní prádla
 • ošetřovatelská a zdravotní péče
 • lékařská péče – zajištěna externím praktickým lékařem, psychiatrem a neurologem