Pomocné ruce – Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Pomocné ruce

 

Jsme nezisková a nestátní organizace. Naše zařízení je registrováno jako sociální služba dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Domov se zvláštním režimem  Pomocné ruce vytváří důstojnou náhradu lidem, jež nemohou žít v prostředí svého domova. Našim cílem je, aby se senioři cítili jako doma, byli co nejdéle nezávislí, soběstační a nebyli izolovaní od okolního světa.

Posláním našeho domova je poskytnout podporu a pomoc lidem v seniorském věku při obtížích spojených s jejich nepříznivou životní situací, podporovat je v soběstačnosti a udržení přirozených vazeb, zajišťovat individuální potřeby formou nepřetržitého provozu prostřednictvím kvalifikovaného personálu, řídícího se mottem: ” S láskou a s úsměvem.”

Kapacita domova je 29 lůžek. K dispozici máme jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje. Plnohodnotnou stravu u nás podáváme 4x denně.  Odbornou péči o seniory zajišťují zdravotní sestry a pečovatelky 24 hodin denně. Dále také lékař, který do zařízení dochází.

To vše nabízí náš Domov se zvláštním režimem  Pomocné ruce.